Recent News
Fizykalizm

Fizykalizm jest prawdziwy w możliwym świecie w wtedy i tylko wtedy, gdy każdy świat będący fizycznym duplikatem w jest pozytywnym duplikatem w.

Z pozoru twierdzenie 3 wydaje się być w stanie poradzić sobie zarówno z problemem epifenomenalnej ektoplazmy, jak i z problemem blokerów. Jeśli chodzi o ten pierwszy, to stwierdzenie 3 daje poprawny wynik, że czysto fizyczny świat to taki, w którym fizykalizm jest prawdziwy, ponieważ światy, w których są jakieś dodatkowe rzeczy, są pozytywnymi duplikatami czysto fizycznego świata. W odniesieniu do tego ostatniego, stwierdzenie 3 wydaje się mieć konsekwencję, że światy, w których są blokery, to światy, w których pozytywne niefizyczne własności w1 będą nieobecne, stąd w1 nie będzie zaliczane do światów, w których physicalim jest prawdziwy. Daniel Stoljar (2010) sprzeciwia się tej odpowiedzi na problem blokerów na tej podstawie, że skoro niefizyczne własności w1 nie są instancjonowane w świecie, w którym jest bloker, to nie są one pozytywnymi własnościami w sensie Chalmersa (1996), a więc stwierdzenie 3 zaliczy jako świat, w którym fizykalizm jest prawdziwy mimo wszystko.

Kolejnym problemem dla opartych na superweniencji sformułowań fizykalizmu jest tak zwany „problem bytów koniecznych”. Byt konieczny w tym kontekście to niefizyczny byt, który istnieje we wszystkich możliwych światach (na przykład to, co teiści określają mianem Boga). Byt konieczny jest zgodny ze wszystkimi podanymi definicjami, ponieważ jest superweniencyjny w stosunku do wszystkiego; jednak zwykle przyjmuje się, że zaprzecza on pojęciu, że wszystko jest fizyczne. Tak więc każde oparte na superweniencji sformułowanie fizykalizmu będzie co najwyżej stwierdzało konieczny, ale niewystarczający warunek prawdziwości fizykalizmu.

Wobec powyższych definicji podanych dla fizykalizmu superweniencyjnego wysunięto dodatkowe zastrzeżenia: można wyobrazić sobie alternatywny świat, który różni się jedynie obecnością pojedynczej cząsteczki amonu (lub własności fizycznej), a jednak na podstawie stwierdzenia 1 taki świat może być zupełnie inny pod względem dystrybucji własności psychicznych. Ponadto, istnieją różnice wyrażone w odniesieniu do modalnego statusu fizykalizmu; czy jest on prawdą konieczną, czy też jest prawdziwy tylko w świecie, który spełnia pewne warunki (tj. te z fizykalizmu).

News Reporter

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *